Założenie Akademickiego Koła Muzycznego „Lira”
15. Jubileusz Chóru Uniwersytetu Łotewskiego
Koncert Jubileuszowy 15-lecia AKM „Lira”
Doktorat HC Marii Dąbrowskiej
Jubileusz X-lecia powojennej działalności
Koncert chórów akademickich Warszawy
Festiwal „Polska Muzyka Dawna”
Międzynarodowe Spotkanie Chórów
Przegląd chórów studenckich
Koncert chórów Mazowieckiego Związku Śpiewaczego
Koncert muzyki chóralnej
Legnica Cantat 4
Koncert na Trafalgar Square
Koncert w Filharmonii Lubelskiej
Dni Muzyki Chóralnej (50-lecie ChAUW)
Koncert w kościele św. Błażeja
Koncert muzyki chóralnej
Występ konkursowy „Guido d'Arezzo XIX”
Koncert w kościele św. Marii della Pieve
Koncert w kościele Zwiastowania NMP
Koncert w kościele św. Michała
Koncert Chórów Śpiewaczych Związku Polaków „Zgoda” w Niemczech
Spotkanie warszawskich chórów akademickich
Koncert dawnej pieśni polskiej
23. Koncert Uniwersytecki
Koncert w dużej sali centrum Gersag
Koncert we Frosinone
Koncert w Bolonii
Koncert w Rzymie
Koncert w Turynie
Warszawskie Spotkanie Chórów Studenckich
Studenci na Święto Majowe
Koncert muzyki chóralnej
Koncert muzyki chóralnej
Legnica Cantat 11
61. Koncert Niedzielny
XVI Koncert dla młodzieży
Koncert w Cassino
Koncert w Walencji
Koncert nadzwyczajny
Koncert w Bolonii
Bach - Haendel
Dni Muzyki Chóralnej
Dni Muzyki Chóralnej
Dni Muzyki Chóralnej
Msza c-moll Mozarta
Doktorat HC prof. H. M. Góreckiego
„Msza c-moll” Mozarta
Inauguracja GŁÓWNA
„Requiem” Mozarta
„Requiem” Mozarta
Kolędy - Jubileusz Lutni
Koncert Trzech Chórów
„Missa brevis B-dur” W.A. Mozarta
„Męczeństwo św. Sebastiana” C. Debussy'ego
Oratorium na Boże Narodzenie
„Requiem” G. Verdiego
„Juda Machabeusz” G.F. Händla
Randers - część sakralna
Randers - część świecka
Wratislavia Cantans - IX Symfonia
Wratislavia Cantans - IX Symfonia
Gwiazdy dla Europy
„Carmina burana” C. Orffa
Święto UJ i 125. Jubileusz ChAUJ
Koncert na 300-lecie Petersburga
Widowisko filmowe „Aleksander Newski”
IX Symfonia Beethovena na 70 lat Okęcia
Nagroda Chopinowska dla Grigorija Sokołowa
Muzyka Mistrzów
Doktorat HC Vaclava Havla
„Stworzenie Świata” Haydna
Dies Irae
Koncert w Palestrinie
Zakończenie festiwalu w Palestrinie
Koncert w La Sapienza
Rybnicka Jesień Chóralna - występ konkursowy
Najpiękniejsze chóry i arie operowe
„Oda do Radości” - IX Symfonia Beethovena
Fryderyk za Dies Irae
Koncert w Podgoricy
Stabat Mater
Barbórka 2007
Pierwszy studyjny album ChAUW
Półmaraton Warszawski
Wielka Msza h-moll
Wielka Msza h-moll
Festiwal Cantate Domino
Koncert 200 lat WPiA
XXX Flora Maraton Warszawski
Występ na Święto UW
Walt Disney - Królestwo Muzyki
Walt Disney - Królestwo Muzyki
Białe Święta
Legnica Cantat 40
II Mazowiecki Festiwal Chórów Akademickich
Koncert a cappella
Koncert kompozytorski Miłosza Bembinowa
Koncert Disney
Kolędy na Uniwersytecie Muzycznym