Kronika - podróż wstecz

Kronika

Dyrygent: Edward Jozajtis

Występ Chóru w tym samym czasie wspomina w Dziennikach powojennych
Maria Dąbrowska. Otóż uchwałą Senatu UW z 12 grudnia 1956 r. pisarce
nadano tytuł doktora honoris causa, zaś uroczysta promocja odbyła
się 16 marca 1957 r., w sali Audytorium Maximum. Prowadził ją prof. Jan
Krzyżanowski, a Maria Dąbrowska pisze tak:
„21 III, czwartek. W sobotę o dwunastej (16.3) w Audytorium Maximum
UW nadano mi stopień doktora honoris causa na Wydziale Filologicznym.
(...) Bardzo mnie speszył widok Senatu w togach i biretach, a zwłaszcza
gdy i mnie tak przyodziano. (...) Nie wiem dlaczego wszystko to mnie
wzruszyło, a i sala była wzruszona, bo po raz pierwszy po wojnie Senat
wystąpił w togach i po raz pierwszy chór studencki zaśpiewał Gaudeamus
(...)”.
Gwoli ścisłości trzeba tu wyjaśnić, że Chór śpiewał Gaudeamus już wcześniej
na inauguracjach roku akademickiego, a także przy innych okazjach.
Autorka słusznie zauważa jednak, że po raz pierwszy zaśpiewano tę pieśń
w wielkiej auli Audytorium, które właśnie odbudowano po zniszczeniach
wojennych.

Za: Gaudeamus - 80 lat Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001

Odsłon : 15